040-188877 info@move4u.se

Smart bygglogistik

Ett byggprojekt kan vara mycket komplicerat och speciellt logistiken vid byggarbetsplatsen. Det gäller att optimera materialflöden, transporter, tidsplan och budget samtidigt som omgivningen påverkas så lite som möjligt. Alla byggprojekt kräver olika logistiklösningar, oavsett om det sker på ett stort sjukhusområde eller mitt i centrala delarna av en större stad. Med smart bygglogistik minimerar man störningar i bygget, sparar tid och pengar, samtidigt som byggaren kan lägga all sin kraft och fokus på att bygga.

Kloka skäl att välja oss 

Vi tar ett helhetsansvar för hela kedjan i bygglogistiken som ställer stora krav på samordning och planering. Vi styr upp transporterna för att få ett jämnt flöde till och från byggarbetsplatsen. Vi hämtar, transporterar och levererar allt byggmaterial som byggaren behöver. Vi ser till att byggmaterialet finns hos kunden i rätt tid. Vi bär in allt byggmaterial och ställer det på rätt plats för att underlätta hanteringen för byggarna. Vi tar bort emballage, städar efter oss och kör till tippen med allt skräp och överblivet byggmaterial.

Tidsleveranser - "Just in time"

Vår strävan är att leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. Vi tilllämpar ”just in time”, vilket förutsätter att man kan arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider, att kassation är försumbart och att tillgängligheten till personal och fordon är hög.

Bärhjälp & Hantlangare

Vi bär in allt byggmaterial som t ex gipsskivor, maskiner eller annat byggmaterial och ställer det på rätt plats för att underlätta hanteringen för byggarna. Vi blir din hantlangare och bärhjälp.

Lagerhållning

I våra lagerlokaler har vi möjlighet att mellanlagra och lasta om ert gods. Pallar, kartonger eller löst gods. Kanske ligger bygget och projektet efter tidsplanen. Eller så behöver ni lasta om ert gods för distribution i Malmö. Oavsett anledning har vi möjlighet att lossa, mellanlagra samt omlasta ert gods i våra lokaler.

Avstädning

Vi tar bort emballage, städar efter oss och kör till tippen med allt skräp och överblivet byggmaterial. Vi ser till att det är ordning och reda på byggarbetsplatsen.