Malmö 040-18 88 77 – Lund 046-18 83 77 – Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Smart bygglogistik   

– Sparar tid, pengar och byggaren kan fokusera på att bygga.

Ett byggprojekt kan vara mycket komplicerat och speciellt logistiken vid byggarbetsplatsen. Det gäller att optimera materialflöden, transporter, tidsplan och budget samtidigt som omgivningen påverkas så lite som möjligt. Alla byggprojekt kräver olika logistiklösningar, oavsett om det sker på ett stort sjukhusområde eller mitt i centrala delarna av en större stad. Med smart bygglogistik minimerar man störningar i bygget, sparar tid och pengar, samtidigt som byggaren kan lägga all sin kraft och fokus på att bygga

  • Tidsleveranser
  • Inbärning
  • Lagerhållning
  • Avstädning

Kloka skäl att välja oss 

Vi tar ett helhetsansvar för hela kedjan i bygglogistiken som ställer stora krav på samordning och planering. Vi styr upp transporterna för att få ett jämnt flöde till och från byggarbetsplatsen. Vi hämtar, transporterar och levererar allt byggmaterial som byggaren behöver. Vi ser till att byggmaterialet finns hos kunden i rätt tid. Vi bär in allt byggmaterial och ställer det på rätt plats för att underlätta hanteringen för byggarna. Vi tar bort emballage, städar efter oss och kör till tippen med allt skräp och överblivet byggmaterial.

MOVE4U