Malmö 040-18 88 77 – Lund 046-18 83 77 – Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

MOVE4U är din flyttfirma i Skåne

Det finns många anledningar till att anlita en flyttfirma, oavsett om du ska flytta från en bostad till en annan eller om det handlar om en större kontorsflyttning är det alltid fördelaktigt att anlita en flyttfirma. Att flytta är ett stort projekt, oavsett hur och vad du ska flytta så är det många saker som ska stämma överens för att det ska bli så smidigt och effektivt som möjligt. Många finner tiden före, under och efter flytten väldigt stressande och jobbig, anlitar man en flyttfirma är detta något man kan undvika. Självklart ska det inte vara jobbigt att flytta till en ny bostad eller lokal, med lite hjälp blir det lätt att flytta. Många väljer att fråga familj och vänner om hjälp när de ska flytta, självklart är detta bra men ska man bära tunga och ömtåliga möbler krävs det teknik och kunskap. Vi på MOVE4U har lång erfarenhet av branschen, när du behöver flytthjälp kan du lita på att vi kan vår sak!

MOVE4U är verksamma som flyttfirma i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Men vi hjälper självklart kunder från hela Skåne, och resten av Sverige!

Företag- & kontorsflytt

Behöver ditt företag hjälp med flytten? MOVE4U hjälper er från planeringsstadiet tills flytten är genomförd och er verksamhet är igång igen i era nya lokaler.

Privat- & bohagsflytt

Behöver du hjälp med flytt av ditt bohag? MOVE4U har lång erfarenhet av flytt och professionell personal. MOVE4U hjälper dig igenom hela flytten, från planering tills allt är klart.