Malmö 040-18 88 77 • Lund 046-18 83 77 • Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Enda skillnaden ni märker vid flytten är en annan adress

Flytta kontoret på lunchen eller hela
företaget på kvällar eller helger

En företagsflytt kan vara både krävande och komplicerad. För oss är det oerhört viktigt med disciplin och en professionell projektplanering för att hålla tidsplaner och kvalitetssäkra flytten. Det gäller att ha kontroll på logistiken för att företagsflytten ska bli så smidig och effektiv som möjligt. Att flytta ett mindre kontor på en lunch eller ett helt företag på nätter, kvällar och helger är inget konstigt för oss. Vårt mål är alltid att undvika driftstopp i kundens verksamhet och inte störa personalen under arbetstid. Enda skillnaden för er som kund blir att gå till en annan adress och arbetsplats under lunchen eller efter helgen.

Kloka skäl att välja oss 

Vi är ett fullserviceföretag inom företagsflyttar och kontorsflyttar. Vi arbetar mycket med snabba genomloppstider, där skadorär försumbara och tillgängligheten till olika typer av fordon är hög. För oss är det viktigt att hela kedjan fungerar för att undvika flaskhalsar som t ex hissar och trapphus. Med rätt bemanning och anpassade fordon till flytten kan vi jobba mycket effektivt. På så vis optimerar vi logistikflödet, levererar i rätt tid och sänker kostnaderna för kunden.

Uppdragsgivare & Samarbetspartners

Våra uppdragsgivare och samarbetspartners är banker, försäkringsbolag, telekomföretag och möbelföretag. Bland många andra. Vi levererar också våra tjänster till myndigheter och offentliga förvaltningar, fastighetsägare, konsulter och byggföretag. Vi är specialiserade på stora organisationer. Om du är nyfiken och vill veta mer om oss, eller vill ha en eller flera referenser, berättar vi gärna mer. Nedan finner ni ett urval av kunder och samarbetspartners.

Move4u uppfyller alla krav

Vi har heltäckande försäkringar, kollektivavtal med anställda och de tillstånd som krävs för att bedriva en flyttfirma. Vi betalar sociala avgifter, skatter, arbetsgivareavgifter och uppfyller alla krav från myndigheterna. Vi tillhör en liten skara av flyttfirmor som klarar de krav som ställs vid offentliga upphandlingar och har ekonomiska förutsättningar för att bedriva vår verksamhet på ett korrekt, seriöst och ärligt sätt.