Malmö 040-18 88 77 • Lund 046-18 83 77 • Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Kranbil med optimal utrustning

– Sparar många timmar vid lastning och lossning

Transport med kranbil som inte fungerar kan vara förödande för all typ av bygg- och industriverksamhet. Oavsett vad man använder kranbilar till – stora laster, tunga lyft eller otympliga och krävande föremål, måste logistiken löpa friktionsfritt, för att undvika stillestånd och dyra omkostnader vid transporter med kranbil. Kompetens, erfarenhet, noggrannhet och rutiner hos personalen är viktigt för att genomföra uppdrag med kranbil kostnadseffektivt och med hög precision. För en duktig kranbilsförare finns inga genvägar. En kranbilsförare måste vara lugn, försiktig och säker på sitt jobb för att kunna bedöma lyft med kranbil på rätt sätt och för att förebygga risker. En kranbil måste också vara optimalt utrustad vid varje uppdrag och tillfälle, för att kranbilsföraren ska kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert och tidsbesparande sätt.

Kloka skäl att välja oss 

Vi har egen handplockad personal för varje uppdrag som tar ansvar hela vägen under transporten. Med samma chaufför hela tiden får kunden samma service för sina specifika behov varje gång. Våra kranbilsförare har yrkesbevis på kranar och lastsäkring. Alla kranbilar är anpassade med optimal utrustning till varje kund och tillfälle, vilket sparar många timmar vid lastning och lossning. Oavsett om det handlar om transport av tunga maskiner, containers, schakt, byggmaterial, ställningar eller tunga lyft är vår utgångspunkt alltid – att allt är möjligt.

Ring 040 – 18 88 77

Jörgen Däumichen
Bokningar och transportplanering.

Kranbil

Lastväxlare

Container

Maskintransport

Anläggning & Schakt

Mellanlagring