Malmö 040-18 88 77 • Lund 046-18 83 77 • Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Hyr kranbil!

– effektivisera materialflöden 

Hyr kranbil!

– effektivisera materialflöden 

Hyr kranbil med optimal utrustning

MOVE4U har egen handplockad personal för varje uppdrag som tar ansvar hela vägen under transporten med kranbilar och lastväxlare. Med samma chaufför hela tiden får kunden samma service varje gång. Förare som kör kranbil har yrkesbevis på kranar och lastsäkring. Alla kranbilar är anpassade med den mest optimala utrustningen, vilket sparar många timmar vid lastning och lossning.

Effektiv transport med kranbil sparar pengar

Oavsett vad man använder kranbil till – stora laster, tunga lyft eller otympliga och krävande föremål, måste logistiken löpa friktionsfritt, för att undvika stillestånd och dyra omkostnader vid transport med kranbil. God projektledning, kompetens, noggrannhet och rutiner hos våra kranbilsförare gör att uppdragen kan utföras effektivare och i slutändan spara pengar för kunden.

Våra tjänster med kranbil

Transport Byggmaterial
Transport Container & uthyrning
Transport skrymmande föremål
Transport av schaktmassor
Transport av stora laster
Transport av ställning
Maskintransport
Tunga lyft
Bärhjälp