Malmö 040-18 88 77 • Lund 046-18 83 77 • Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Hyr kranbil

– effektivisera materialflöden

Hyr kranbil med optimal utrustning

– spara många timmar vid lastning och lossning

MOVE4U har egen handplockad personal för varje uppdrag som tar ansvar hela vägen under transporten med kranbilar och lastväxlare. Med samma chaufför hela tiden får kunden samma service varje gång. Förare som kör kranbil har yrkesbevis på kranar och lastsäkring. Alla kranbilar är anpassade med den bästa och mest optimala utrustningen, vilket sparar många timmar vid lastning och lossning. 

Kostnadseffektiva uppdrag med hög precision

Oavsett vad man använder kranbil till – stora laster, tunga lyft eller otympliga och krävande föremål, måste logistiken löpa friktionsfritt, för att undvika stillestånd och dyra omkostnader vid transport med kranbil. Kompetens, erfarenhet, noggrannhet och rutiner hos personalen är viktigt för att genomföra uppdrag med kranbil kostnadseffektivt och med hög precision. 

Kranbil

Lastväxlare

Container

Maskintransport

Anläggning & Schakt

Mellanlagring