Malmö 040-18 88 77 • Lund 046-18 83 77 • Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Hyr kranbil med optimal utrustning

MOVE4U har egen handplockad personal för varje uppdrag som tar ansvar hela vägen under transporten med kranbilar och lastväxlare. Med samma chaufför hela tiden får kunden samma service varje gång. Förare som kör kranbil har yrkesbevis på kranar och lastsäkring. Alla kranbilar är anpassade med den mest optimala utrustningen, vilket sparar många timmar vid lastning och lossning. Oavsett vad man använder kranbil till – stora laster, tunga lyft eller otympliga och krävande föremål, måste logistiken löpa friktionsfritt, för att undvika stillestånd och dyra omkostnader vid transport med kranbil. God projektledning, kompetens, noggrannhet och rutiner hos våra kranbilsförare gör att uppdragen kan utföras effektivare och i slutändan spara pengar för kunden.

Några av våra tjänster med kranbil

Transport av byggmaterial, container & uthyrning, skrymmande föremål, schaktmassor, stora laster, ställningar, maskintransport, tunga lyft och bärhjälp.

Andreas Svensson, Kranbilsförare Move4u

Tommy Kraut, Kranbilsförare Move4u

Kompetenta och erfarna chaufförer

MOVE4U har egen handplockad personal för varje uppdrag som tar ansvar hela vägen under transporten med kranbilar och lastväxlare. Med samma chaufför hela tiden får kunden samma service varje gång. Förare som kör kranbil har yrkesbevis på kranar och lastsäkring. Kompetens, erfarenhet, noggrannhet och rutiner hos personalen är viktigt för att genomföra alla uppdrag med kranbil kostnadseffektivt och med hög precision.

Transport av byggmaterial

Alla våra kranbilar är anpassade med den mest optimala utrustningen, vilket sparar många timmar vid lastning och lossning av byggmaterial. Ett byggprojekt kan vara mycket komplicerat och speciellt logistiken vid byggarbetsplatsen. Det gäller att optimera materialflöden, transporter, tidsplan och budget samtidigt som omgivningen påverkas så lite som möjligt. Alla byggprojekt kräver olika logistiklösningar, oavsett om det sker på ett stort sjukhusområde eller mitt i centrala delarna av en större stad. Med smart bygglogistik minimerar man störningar i bygget, sparar tid och pengar, samtidigt som byggaren kan lägga all sin kraft och fokus på att bygga.

Därför ska du välja MOVE4U

Vi tar ett helhetsansvar för hela kedjan i bygglogistiken som ställer stora krav på samordning och planering. Vi styr upp transporterna för att få ett jämnt flöde till och från byggarbetsplatsen. Vi hämtar, transporterar och levererar allt byggmaterial som byggaren behöver. Vi ser till att byggmaterialet finns hos kunden i rätt tid. Vi bär in allt byggmaterial och ställer det på rätt plats för att underlätta hanteringen för byggarna. Vi tar bort emballage, städar efter oss och kör till tippen med allt skräp och överblivet byggmaterial. Ladda ner FAKTABLAD: >> Kranbilar & Lastväxlare >> Schaktbilar >> Släpvagnar, släp- och lyfttillbehör, flak, container.

Maskintransport i hela Skåne

MOVE4U erbjuder maskintransporter. Vi har lång erfarenhet av tunga och komplicerade maskintransporter under krävande förhållanden. Eftersom många moderna maskiner har precisionsutrustning är det viktigt att hantera dessa noggrant och varsamt under hela kedjan av transporten. Till vår hjälp har vi all nödvändig utrustning och fordon för att kunna göra tunga lyft och genomföra maskintransporter på ett säkert och tryggt sätt i hela Skåne.

Kostnadsbesparing min 10%

När transporten går direkt genom MOVE4U kapas ett led dvs lastbilscentralen. För kunden innebär det att vi kan erbjuda billigare transporter och en kostnadsbesparing på minst 10%. Eftersom våra bilar är optimalt utrustade till varje uppdrag kan besparingen bli ännu större i både tid och pengar vid lastning och lossning.