Malmö 040-18 88 77 • Lund 046-18 83 77 • Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Ni kan lagra allt hos oss

Det spelar ingen roll vad ni har för typ av gods eller vilken storlek det är på godset. Ni kan lagra allt hos oss. Oavsett om det är pallar, möbler, mässmaterial, enstaka flyttlådor, byggmaterial, verktyg, maskiner eller pärmar för arkivering. Vårt lager fungerar även som en effektiv central för omlastning mellan t ex en fabrik och slutkund. Ska ni renovera en lokal eller flytta ett kontor kan ni korttidslagra. Har ni en topp i verksamheten och ert eget lager börjar bli fullt så är vi också ett bra alternativ för mellanlagring. Våra lagertjänster är bl a godsmottagning och distribution, lagerhållning, pallställ, mellanlagring, möbelförvaring, säkerhet & övervakning, 3PL-tredjepartslogistik, utkörning & inbärning, varm och kallager.

Bra service och låga lagerkostnader

Vårt varmlager är torrt, rent, ventilerat, säkert och tryggt. Lagerlokalen bevakas med övervakningskameror och larm för att hålla obehöriga borta. Vi erbjuder bra service och låga kostnader. Med optimal lagerhantering, lagerhållning och leveransfunktioner med egna lastbilar, kranbilar och anläggningsbilar – kan vi erbjuda högsta möjliga effektivitet och tredjepartslogistik. Genom att vi kan säkerställa bästa möjliga materialflöden kan kunden spara pengar och fokusera på sin kärnverksamhet.

Mellanlagring & Omlastning

I våra lagerlokaler i Arlöv ha vi möjlighet att mellanlagra och lasta om ert gods. Pallar, kartonger eller löst gods. Kanske ligger bygget och projektet efter tidsplanen. Eller så behöver ni lasta om ert gods för distribution i Malmö. Oavsett anledning har vi möjlighet att lossa, mellanlagra samt omlasta ert gods i våra lokaler.