040-188877 info@move4u.se

Maskintransport i hela Skåne

Move4u erbjuder maskintransporter. Vi har lång erfarenhet av tunga och komplicerade maskintransporter under krävande förhållanden. Med rätt utrustning och kunskap har vi kapacitet hjälpa de flesta kunder oavsett vilken typ av maskin som ska transporteras.

Tunga lyft vid maskintransporter

Eftersom många moderna maskiner har precisionsutrustning är det viktigt att hantera dessa noggrant och varsamt under hela kedjan av transporten. Till vår hjälp har vi all nödvändig utrustning och fordon för att kunna göra tunga lyft och genomföra maskintransporter på ett säkert och tryggt sätt i hela Skåne.