Malmö 040-18 88 77 • Lund 046-18 83 77 • Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Malmö – Stockholm ToR 

MOVE4U kör varje vecka till och från Stockholm. Vi samlastar flyttar och övriga transporter från Skåne, längs med hela E4 till Stockholm och vice versa. Möbler, löst och oskyddade gods är vår specialitet, men vi lastar självklart även pallar och paket. Tanken med samlastningar är att få ner priset till er kunder.

En normal vecka lastar vi i Malmö/Skåne på måndag och tisdagar samt lossar/lastar i Stockholm torsdag och fredagar. Med lastning/lossning längs vägen, tex Jönköping.

Det man ska tänka på och vara medveten om, är att detta är samlastningar. Det innebär att vi sällan kan lova exakta klockslag för leveranser eller lastningar. I regel brukar man lasta en dag, med leverans dagen efter. Naturligtvis försöker vi att bestämma tider så gott det går.