Malmö 040-18 88 77 • Lund 046-18 83 77 • Helsingborg 042-240 240 info@move4u.se

Transport av byggmaterial

Alla våra kranbilar är anpassade med den mest optimala utrustningen, vilket sparar många timmar vid lastning och lossning av byggmaterial. För MOVE4U är logistiken mycket viktig och att hela transporten löper friktionsfritt, för att undvika stillestånd och dyra omkostnader vid transport av byggmaterial. En stor del av kostnaderna kopplat till byggmaterialet på byggarbetsplatsen uppstår vid onödig hantering. Att välja rätt transportlösning för dina leveranser är alltid en lönsam affär. 

Kompetenta och erfarna chaufförer

MOVE4U har egen handplockad personal för varje uppdrag som tar ansvar hela vägen under transporten med kranbilar och lastväxlare. Med samma chaufför hela tiden får kunden samma service varje gång. Förare som kör kranbil har yrkesbevis på kranar och lastsäkring. Kompetens, erfarenhet, noggrannhet och rutiner hos personalen är viktigt för att genomföra alla uppdrag med kranbil kostnadseffektivt och med hög precision.

Inlastning av byggmaterial

Vad kan vara mer optimalt än att alltid ha rätt byggmaterial, på rätt plats vid rätt tid?