040-188877 info@move4u.se

Kostnadseffektiva transporter

Att transportera olika laster är inte alltid så lätt. När lastbilar tar sig fram i trafiken uppstår ofta trafiksituationer som kan försinka transporten. Vägarbeten, olyckor, långa bilköer, trånga stadsmiljöer, stora arbetsplatser, mycket människor i omlopp är exempel på hinder som kan påverka logistiken längs transportvägen. Det är mycket att tänka på och försöka förutse när man planerar transport och logistik.

Logistikflödet måste fungera i varje detalj

Noggrann projektplanering, tillgång till rätt kompetens, duktiga chaufförer och personalrutiner är viktiga för att allt ska fungera. Lastbilar ska vara fulltankade, genomgångna, rätt utrustade och servade för att alltid fungera i alla lägen och minimera tidsförluster. Hela kedjan i logistikflödet måste hänga ihop in i minsta detalj för att kunna leverera den tjänst som kunden beställt, på det snabbaste, mest optimala och billigaste sättet. Oavsett om det handlar om flyttningar, transport av maskiner, containers, schakt, byggmaterial, ställningar eller tunga lyft är vår utgångspunkt alltid – att allt är möjligt.

Kloka skäl att välja oss 

Med vårt sätt att jobba och tänka kring transporter och logistikflödet skiljer vi oss från många andra transportföretag. Vi skapar tidsbesparingar och leveranssäkerhet som kommer kunden tillgodo på många sätt. Inte genom ett lägre transportpris utan genom en effektivare transportkedja och därigenom en kortare tidsåtgång, vilket innebär en betydligt mindre kostnad i slutändan. Med ett personlig besök hos kunden får vi god inblick i verksamheten, kan enklare planera projektet och få förståelse för helheten i uppdraget.

Kostnadsbesparing min 10%

När transporten går direkt genom Move4u kapas ett led dvs lastbilscentralen. För kunden innebär det att vi kan erbjuda billigare transporter och en kostnadsbesparing på minst 10%. Eftersom våra bilar är optimalt utrustade till varje uppdrag kan besparingen bli ännu större i både tid och pengar vid lastning och lossning.

Några av våra tjänster med kranbil

Transport av byggmaterial, container & uthyrning, skrymmande föremål, schaktmassor, stora laster, ställningar, maskintransport, tunga lyft och bärhjälp

Optimal utrustning sparar tid

Alla kranbilar och anläggningsbilar är anpassade med optimal utrustning till varje kund och tillfälle, vilket kan spara många timmar vid lastning och lossning.